Onko-świadoma: cykl artykułów o tym, jak walczyć z rakiem

We współpracy z Fundacją Polska Liga Walki z Rakiem przygotowaliśmy cykl artykułów edukacyjnych „Onko-świadoma”. Chcemy wspierać Cię – byś mogła bardziej świadomie podejmować codzienne decyzje, byś dzięki profilaktyce mogła lepiej zadbać o siebie i swoich bliskich, byś w razie choroby wiedziała, jakie masz możliwości.

Choroby nowotworowe są z pewnością obecnie jednym z ważniejszych czynników ryzyka dla zdrowia. Słowo „rak” brzmi jak wyrok, budzi obawy, powoduje niepokój. Jednocześnie istnieje szereg sposobów, by zapobiegać chorobie, a w razie jej wystąpienia – skutecznie się leczyć i dbać o jakość życia.

W ramach cyklu w aplikacji publikować będziemy materiały na temat:

  • Profilaktyki nowotworów
  • Wpływu różnych czynników na ryzyko wystąpienia choroby’
  • Zdrowych nawyków pomagających rakowi zapobiegać i pomocnych podczas leczenia
  • Zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory
  • Dobrych praktyk w czasie terapii przeciwnowotworowej i po leczeniu

Zapraszamy do lektury. Jeśli miałabyś pomysł na temat lub pytania – pisz do nas: contact@iyoni.app.

Czytaj więcej