iYoni App korzysta z dofinansowania na innowacyjność i rozwój na rynkach zagranicznych z Funduszy Norweskich

Realizując projekt „Internacjonalizacja i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej wspierającej płodność oraz starania o ciążę” korzystamy z dofinansowania o wartości 120 522,74 EUR otrzymanego od Norwegii (wartość projektu 641 550 PLN). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w aplikacji mobilnej nowatorskich rozwiązań wspierających starania o ciążę, a także profilaktykę niepłodności oraz wprowadzenie produktu na nowe rynki.

Pierwsza stworzona przez lekarzy i ekspertów medycyny rozrodu aplikacja zdrowotna dla kobiet – iYoni – będzie rozwijana dzięki wsparciu z Norwegii. W ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, otrzymaliśmy dofinansowanie na wdrożenie nowatorskich funkcji, przygotowanie do szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Cel projektu

Celem projektu „Internacjonalizacja i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej wspierającej płodność oraz starania o ciążę” jest opracowanie dwóch nowych modułów:

  • funkcjonalności umożliwiającej kompleksową ocenę dotychczasowego postępowania, by zajść w ciążę (starania naturalne, pod opieką lekarza, w specjalistycznym ośrodku)
  • funkcjonalności wspierających pary w otwartej komunikacji nt. życia intymnego i pielęgnacji relacji w związku. 

Dodatkowo aplikacja zostanie wprowadzona na pięć nowych rynków – będzie dostępna w sklepach Google Play i App Store w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, szwedzkim i norweskim. 

Ważne efekty

W rezultacie projektu, pary korzystać będą mogły ze znacznie ulepszonego, innowacyjnego narzędzia, które oferować im będzie kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach starań o ciążę. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia jednej z najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa – kobiet planujących założenie rodziny i doświadczających problemów w tym procesie. 

Nowy produkt zwiększy dostęp do merytorycznej wiedzy nt. płodności, przyczyni się do poprawy nawyków zdrowotnych ludzi oraz rozszerzenia profilaktyki niepłodności, a także oferować będzie wsparcie emocjonalne w trudnym okresie. 

Projekt będzie miał również wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorcy, rozwój regionu oraz przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. 

Dzięki Norwegii wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 😊

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Przeznaczenie środków z Funduszy Norweskich

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 20142021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubostwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Beneficjentami są władze lokalne, regionalne i krajowe, instytucje edukacyjne i badawcze, studenci, nauczyciele i naukowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa and partnerzy społeczni.

Więcej informacji

www.norwaygrants.org

logo_0000_ng
logo_0001_PARP
logo_0000_ng
logo_0001_PARP

Regulamin