POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 09.01.2024

1.Czym jest Polityka prywatności?

Korzystając z aplikacji iYoni powierzasz nam swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia i stylu życia. Niniejsza Polityka wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy uzyskane od Ciebie dane w celu dostarczenia Ci informacji i wsparcia w zakresie dbania o zdrowie, płodności, antykoncepcji, w czasie starań o ciążę i podczas leczenia niepłodności.
Działając w obszarze nowych technologii, wiemy jak ważna jest odpowiednia ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.
Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.
 

1.1 Kto jest administratorem aplikacji mobilnej iYoni?

Administratorem strony internetowej jest LIFEBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16/1, 10-763 Olsztyn, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001079294; NIP 7393994164, REGON 527412861, o kapitale zakładowym w wysokości: 51 000,00 zł (czyli: my).
 

2.Dane osobowe

2.1 Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 

2.2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LIFEBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16/1, 10-763 Olsztyn, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001079294; NIP 7393994164, REGON 527412861, o kapitale zakładowym w wysokości: 51 000,00 zł, telefon: + 48 696 706 587, e-mail: contact@iyoni.app.
W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
• poczty elektronicznej: contact@iyoni.app
 

3.Jak przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które nam podajesz?

3.1 Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

W naszej aplikacji oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.
 
3.1.1 cel: rejestracja i prowadzenie konta, w tym udostępnianie funkcjonalności dostępnych w koncie
dane osobowe: adres e-mail, nazwa użytkownika
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta
 
3.1.2 cel: zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi dostępu
dane osobowe: adres e-mail, nazwa użytkownika
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
czas przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń
 
3.1.3 cel: monitorowanie cyklu miesiączkowego/cyklu w czasie stosowania antykoncepcji
dane osobowe: nazwa użytkownika, wiek, podawane dane dot. długości cyklu, krwawienia, przyjęcia lub nie leków
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta
 
3.1.4 cel: rejestrowanie symptomów płodności oraz objawów ze strony organizmu
dane osobowe: pomiary temperatury ciała, obserwacje dot. śluzu szyjkowego, dane dot. współżycia i popędu płciowego, wyniki testów owulacyjnych i USG ginekologicznego (opis), objawy ze strony organizmu, nastrój
podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody
 
3.1.5 cel: rejestrowanie codziennych aktywności
dane osobowe: informacje dotyczące stosowanej przez Ciebie diety, parametry snu, wykonywanej aktywności fizycznej, stosowania używek
podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody
 
3.1.6 cel: uzupełnianie ankiet w celu oceny zdrowia/płodności/wyników badań/przygotowania się do wizyty recepturowej (wygenerowanie raportu)
dane osobowe: dane dot. Twojego zdrowia i trybu życia, historii leczenia, ciąż, chorób w
rodzinie, czynników ryzyka dla płodności, przyjmowanych leków i suplementów, wyników badań
podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody
 
3.1.7 cel: współdzielenie informacji o cyklu, zdrowiu, płodności, nastroju, potrzebach, wydarzeń z kalendarza, wiadomości z partnerem – w ramach połączenia aplikacji
dane osobowe: dane dot. cyklu, szans na ciążę, przyjmowania antykoncepcji, nastroju,
uzupełniane informacje dodatkowe, wiadomości tekstowe w czacie, wydarzenia z kalendarza
podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody
 
3.1.8 cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres IP
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
 
3.1.9 cel: wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego nr karty płatniczej
podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
 
3.1.10 cel: marketing bezpośredni usług własnych, w tym remarketing
dane osobowe: dane podane w koncie, w szczególności Twoja nazwa użytkownika oraz Twoje zachowanie w aplikacji, np. kliknięcia
podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych (w tym
realizowanych przez podwykonawców), w tym remarketingu
czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 
3.1.11 cel: informowanie o projektach Parterów aplikacji, badaniach naukowych, wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie (np. organizacje pacjenckie)
dane osobowe: dane podane w koncie, w szczególności Twoja nazwa użytkownika oraz Twoje zachowanie w aplikacji, np. kliknięcia, dane umożliwiające profilowanie zainteresowań
podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przekazywaniu istotnych informacji nt. współprac,
inicjatyw i wydarzeń organizacji partnerskich
czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 

3.2 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).
 

3.3 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, usługi analityczne oraz IT, a także usługi medyczne lub naukowe (w tym przypadku tylko za Twoją dodatkową zgodą na przekazanie danych i świadczenie usługi medycznej lub udział w badaniu naukowym).
 

3.4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Na podstawie informacji, które uzupełniasz w koncie, w szczególności dotyczących Twoich wyników badań, stylu życia czy cyklu miesięcznego, odpowiedzi na pytania w ankietach dodatkowych będziemy wyświetlać Ci spersonalizowane rekomendacje. Rekomendacje zawierają informacje automatycznie dostosowane do Twoich potrzeb, uwzględniając wpisane przez Ciebie parametry i służą w zależności od wybranego w aplikacji celu m.in. poprawieniu Twojego zdrowia, dopasowania antykoncepcji, podniesienia szans na zajście w ciążę, wsparcia w leczeniu niepłodności lub podczas ciąży. Aplikacja analizuje dane uzupełnione przez Ciebie, a następnie w ramach rekomendacji wskazuje czynniki, które wpływają na Twoje zdrowie, płodność, antykoncepcję lub ciążę.
Dodatkowo, na podstawie Twojego zachowania w Aplikacji, tj. zainteresowania usługami, historii kliknięć i przeglądanych treści dostosowujemy dla Ciebie przekaz marketingowy następnie wyświetlany Tobie w formie powiadomień push.
 

3.5 Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej. Natomiast sklepy, z których możesz pobrać naszą Aplikację oraz które obsługują płatności w Aplikacji mogą przechowywać Twoje dane osobowe na serwerach znajdujących się w USA. W tym celu zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te podmioty.
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1
W ramach transgranicznego przekazywania danych osobowych Apple stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polityka prywatności: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/
 

4. Jak przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkowników aplikacji w celu połączenia z aplikacją partnera

Nasza aplikacja mobilna umożliwia udostępnianie osobom wskazanym przez użytkownika informacji, które użytkownik uzupełnił w swoim koncie, za pośrednictwem połączenia dwóch aplikacji (użytkownika oraz partnera). W tym celu użytkownik za pośrednictwem oprogramowania łączy swoją aplikację z aplikacją osoby, której chce udostępniać wybrane przez siebie informacje w aplikacji tej osoby. W takich wypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe wskazanej innej osobie używającej naszej aplikacji. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, w aplikacji możesz w ustawieniach zdecydować w każdym momencie, które dane będą przekazane osobie używającej połączonej aplikacji oraz całkowicie zrezygnować z połączenia.
 

5. Jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
● żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
● żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
● żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.
 

5.1 Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@iyoni.app.
W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować pisząc do nas.
 

5.2 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.