Celiakia może wpływać na płodność

Celiakia to choroba autoimmunologiczna, której najważniejszym objawem jest trwała nietolerancja glutenu – białka występującego w zbożach (pszenicy, jęczmieniu, życie). Według ekspertów ma ona podłoże genetyczne i może dotykać ok. 2-3% populacji. Naukowcy ze Słowenii są zdania, że schorzenie może wiązać się z wyższym ryzykiem zaburzeń płodności, nawracających poronień oraz komplikacji w czasie ciąży i połogu.

Zespół naukowy przeprowadził badanie retrospektywne na grupie 144 kobiet oraz 61 mężczyzn ze zdiagnozowaną chorobą. Ich celem było wykrycie ewentualnego związku między celiaklią a cyklem miesiączkowym, płodnością i powikłaniami ginekologiczno-położniczymi. Do analizy wykorzystano specjalnie opracowane narzędzie w postaci kwestionariusza. Dane naukowcy odnosili do informacji zebranych w grupie kontrolnej ponad 100 zdrowych kobiet i mężczyzn.

Wyniki mogą być ważne z perspektywy par starających się o ciążę. Większy odsetek kobiet z celiakią (27,1%) miał trudności z poczęciem pierwszego dziecka w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej (12,7%). Ponadto kobiety ze zdiagnozowaną chorobą doświadczały więcej powikłań w czasie ciąży, takich jak poronienia czy wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu.

Co ciekawe w badaniu częstość występowania problemów w obszarze reprodukcji nie była taka sama u mężczyzn i kobiet z celiakią. Łącznie 2 mężczyzn z celiakią (3,3%) zgłosiło problemy z zapłodnieniem partnerki lub parametrami nasienia, jednak różnica pomiędzy przypadkami mężczyzn a grupą kontrolną nie była istotna statystycznie. Wydaje się zatem, że choroba ma większe oddziaływanie na kobiecą niż męską płodność.

Jedynym skutecznym postępowaniem w celiaklii jest ścisłe przestrzeganie diety i całkowite wyeliminowanie z niej glutenu. Istnieje duża szansa, że konsekwentna zmiana trybu życia i jadłospisu może korzystnie wpłynąć na ew. skutki choroby.

Naukowcy ze Słowenii rekomendują, by kobiety, u których występuje niepłodność o niewyjaśnionym podłożu, utraty ciąż lub powikłania ciążowe, w tym zaburzenia rozwoju płodu, badać również pod kątem celiaklii. Dzięki temu w odpowiednim momencie będzie możliwe podjęcie skutecznych działań i zapobieganie komplikacjom.

Zobacz artykuł