MD, FACOG, FACS

dr Norbert Gleicher

USA

ANGIELSKI, POLSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, HEBRAJSKI

https://www.iyoni.app

Dr Norbert Gleicher, MD, FACOG, FACS, jest głównym naukowcem i dyrektorem medycznym w Center for Human Reproduction w Nowym Jorku, NY.
Po latach spędzonych w Wiedniu, w Austrii, przeniósł się do Tel Aviv University’s Sackler School of Medicine w Izraelu, gdzie ukończył studia. Odbył staż z immunologii rozrodu oraz rezydenturę na oddziale położnictwa i ginekologii w Mount Sinai Medical Center w Nowym Jorku, gdzie otrzymał nagrodę Dr. Solomona Silver Award dla “tego młodszego członka personelu Mount Sinai Hospital and Medical Center, który jest wzorcowym przykładem umiejętności zastosowania postępu w badaniach naukowych w praktyce medycyny klinicznej”.
Po ukończeniu studiów został kierownikiem Oddziału Immunologii Rozrodu oraz koordynatorem programów studenckich i rezydenckich na położnictwie i ginekologii. Dwa lata później przeniósł się na 10 lat do Chicago, gdzie objął stanowisko Ordynatora Oddziału Położnictwa i Ginekologii w Mount Sinai Hospital oraz Profesora Położnictwa i Ginekologii oraz Immunologii/Mikrobiologii w Rush Medical College. Od 1990 r. rozwija swoją klinikę – Center for Human Reproduction (CHR), przekształcając ją w jeden z najbardziej znanych na świecie ośrodków in vitro. Pracował w Chicago Medical School, New York University School of Medicine i Yale University School of Medicine, a obecnie jest goszczącym badaczem na Uniwersytecie Rockefellera i profesorem (adj.) na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu.
Dr Gleicher opublikował ponad 400 recenzowanych prac naukowych i pełnił funkcję redaktora naczelnego American Journal of Reproductive Immunology (AJRI) oraz Journal of Assisted Reproduction and Genetics (JARG). W 1991 roku otrzymał najwyższe austriackie odznaczenie kulturalne, Austriacki Krzyż Honorowy w dziedzinie Nauki i Sztuki. W 2009 roku, w uznaniu jego wkładu w postępy w dziedzinie zapłodnienia in vitro, dr Gleicher został zaproszony do wygłoszenia prestiżowego wykładu (Patrick Steptoe Memorial Lecture) dla British Fertility Society.