Czy korzystanie z aplikacji mobilnych zwiększa świadomość płodności?

Tak! Do takich wniosków doszli badacze analizujący wiedzę kilkuset Australijek używających aplikacji związanych ze zdrowiem prokreacyjnym. Wiele prowadzonych wcześniej badań potwierdza, że kobiety w społeczeństwach rozwiniętych nadal mają niewystarczającą wiedzę o czynnikach wpływających na ich płodność takich jak wiek czy niehigieniczny tryb życia. Szybko rozwijające się technologie mogą być wsparciem w dostarczaniu im wiarygodnych i potrzebnych informacji.

Badacze przeprowadzili w Australii anonimową ankietę, która dla celów statystycznych objęła 673 respondentki. Kobiety odpowiadały na pytania dotyczące ich wiedzy o cyklu, płodności i czynnikach oddziałujących na nią (jak wiek, zaburzenia cyklu/owulacji, palenie papierosów, otyłość, a także o wskaźniki dotyczące poronień ciąży oraz leczenia niepłodności.

Uzyskane wyniki porównane zostały w grupach badanych: u kobiet, które korzystały z aplikacji związanych z kobiecym zdrowiem reprodukcyjnym i które nie używały takich narzędzi. Dodatkowo zebrano dane socjo-demograficzne oraz informacje nt. funkcji, z których najczęściej korzystały uczestniczki badania szukające wsparcia w rozwiązaniach mobilnych.

Spośród kobiet, które wzięły udział w badaniu, 43,09% zadeklarowało używanie aplikacji mobilnych związanych z płodnością i zachodzeniem w ciążę. Średnio, w grupie wszystkich respondentek, w trzech na sześć pytań o płodność wskazywano odpowiedź prawidłową. Użytkowniczki aplikacji mobilnych z większym prawdopodobieństwem uzyskiwały wynik lepszy od przeciętej. Wskazywały właściwą odpowiedź na pytanie o przebieg cyklu. Wyższy poziom wiedzy na ten temat może wynikać z faktu, że najchętniej wykorzystywaną funkcją aplikacji jest monitoring cyklu.

Badania australijskich naukowców potwierdzają korzyści płynące z upowszechnia aplikacji mobilnych dot. kobiecej płodności i zdrowia prokreacyjnego. Tego typu narzędzia stać się mogą ważnym nośnikiem wiedzy i informacji kluczowych przy podejmowaniu decyzji życiowych w okresie płodnym.

Zobacz artykuł: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7057638/