Prof., PHD, MD

Christophe Blockeel

BELGIA

BELGIJSKI, ANGIELSKI

Christophe Blockeel jest dyrektorem medycznym Brussels IVF w Centrum Medycyny Rozrodu w Szpitalu Uniwersyteckim w Brukseli w Belgii oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji w School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology. Był prezesem Belgijskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu w latach 2017-2020.

Profesor Blockeel ukończył studia na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii w 2000 roku, a w 2005 roku został specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W 2008 roku został uznany za podspecjalistę w zakresie medycyny reprodukcyjnej i chirurgii przez European Society of Human Reproduction and Embryology oraz European Board and College of Obstetrics and Gynaecology.
Ukończył studia doktoranckie w 2012 roku pracą zatytułowaną ” The optimisation of the follicular phase in GnRH antagonist cycles ” i w tym samym roku został profesorem na Free Brussels University w Brukseli.

Profesor Blockeel od kilku lat pracuje w dziedzinie płodności, interesując się przede wszystkim endokrynologią rozrodu. Opublikował ponad 135 prac w recenzowanych czasopismach i wygłaszał wykłady na licznych międzynarodowych spotkaniach.