Program wsparcia in vitro w Polsce: Nadzieja dla par zmagających się z niepłodnością

Niepłodność dotyka ponad 15% par na całym świecie, w tym w Polsce. Z pomocą przychodzi program wsparcia in vitro, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, który oferuje dofinansowanie specjalistycznego niepłodności. Rozwiązanie obejmuje nie tylko finansowanie procedur medycznych, ale także zapewnia wsparcie psychologiczne dla  pacjentów w trudnym procesie starań o dziecko.

Dla kogo skierowany jest program in vitro?

Program dofinansowania in vitro jest przeznaczony dla par, które:

 • Są w związku małżeńskim lub partnerskim.
 • Mają zdiagnozowaną bezwzględną przyczynę niepłodność lub bezskutecznie leczyły  się innymi metodami niż in vitro przez 12 miesięcy.
 •  Przechodziły w przeszłości procedurę zapłodnienia pozaustrojowego i/lub posiadają zamrożone zarodki z wcześniejszych procedur.

Kryteria wiekowe dla kobiet to 42 lata przy korzystaniu z własnych komórek jajowych oraz 45 lat przy korzystaniu z dawstwa oocytów lub zarodka. Mężczyźni mogą uczestniczyć w programie do 55 roku życia.

Ważność kwalifikacji do programu in vitro

Należy zwrócić szczególną uwagę na proces kwalifikacji do programu wsparcia in vitro. Zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Zdrowia jest on jednorazowy.  Oznacza to, że w przypadku negatywnej kwalifikacji, para nie będzie mogła ponownie ubiegać się o udział w programie w przyszłości. Z tego powodu istotne jest, aby dobrze się przygotować, upewnić, że spełnione są wszystkie wymogi i dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów. Proces kwalifikacji obejmuje ocenę medyczną i formalną, której celem jest potwierdzenie, że para spełnia kryteria uczestnictwa w programie. Dokładne przygotowanie się do kwalifikacji może znacząco zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Czym jest in vitro?

In vitro, czyli zapłodnienie pozaustrojowe, polega na pobraniu komórek jajowych od kobiety i nasienia od mężczyzny, a następnie ich zapłodnieniu w warunkach laboratoryjnych. Po zapłodnieniu zarodki są hodowane przez kilka dni, a następnie jeden z nich jest przenoszony do macicy kobiety. Pozostałe zarodki mogą być zamrożone i wykorzystane w przyszłości.

Proces in vitro składa się z kilku etapów:

 1. Stymulacja jajników – kobieta przyjmuje hormony, które pobudzają jajniki do produkcji większej liczby komórek jajowych.
 2. Punkcja jajników – pobranie dojrzałych komórek jajowych z jajników.
 3. Zapłodnienie – połączenie komórek jajowych z nasieniem w warunkach laboratoryjnych.
 4. Hodowla zarodków – hodowanie zapłodnionych komórek jajowych do stadium zarodka.
 5. Transfer zarodków – przeniesienie jednego zarodka do macicy kobiety
 6. Ewentualne zamrożenie zarodków – zabezpieczenie niewykorzystanych zarodków na przyszłość.

Co oferuje program in vitro?

Program wsparcia in vitro w Polsce zapewnia finansowanie:

 • Do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami jajowymi lub dawstwem nasienia.
 • Do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń.
 • Do 6 cykli z dawstwem zarodków.

Program obejmuje również pełne finansowanie procedur ochrony płodności dla pacjentów onkologicznych, takich jak zamrażanie komórek jajowych czy nasienia przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego.

Ochrona płodności u pacjentów onkologicznych

U pacjentów onkologicznych, ze względu na agresywne leczenie, takie jak chemioterapia czy radioterapia, może wystąpić upośledzenie lub utrata płodności. Program wsparcia in vitro zapewnia tym pacjentom możliwość zamrożenia komórek jajowych, nasienia lub tkanek jajnika przed rozpoczęciem leczenia. Dzięki temu, po zakończeniu terapii i powrocie do zdrowia, pacjenci mają szansę na posiadanie własnego potomstwa. Ochrona płodności staje się integralną częścią kompleksowego leczenia onkologicznego, dając pacjentom nadzieję na założenie rodziny w przyszłości.

Wsparcie psychologiczne w programie in vitro

Leczenie niepłodności może być trudnym i stresującym doświadczeniem. Program wsparcia in vitro obejmuje również pomoc psychologiczną dla par, które przechodzą przez procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Może ona obejmować indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne, konsultacje z psychologami specjalizującymi się w problemach związanych z płodnością, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Celem wsparcia psychologicznego jest pomoc parom w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą proces leczenia oraz wzmocnienie ich motywacji i pozytywnego nastawienia.

Powszechność in vitro w innych krajach

In vitro jest szeroko stosowaną metodą leczenia niepłodności na całym świecie. W krajach takich jak Dania, Szwecja, Belgia, czy Izrael, procedury in vitro są często refundowane przez państwo lub ubezpieczenie zdrowotne, co zwiększa dostępność tej formy leczenia dla par. W Danii aż 10% dzieci rodzi się dzięki metodom wspomaganego rozrodu, co świadczy o wysokim poziomie akceptacji społecznej i skuteczności tych procedur. W Izraelu, gdzie in vitro jest również szeroko stosowane, państwo pokrywa koszty procedur do momentu urodzenia dwójki dzieci.

Podsumowanie

Program wsparcia in vitro w Polsce jest szansą dla wielu par na spełnienie marzeń o rodzicielstwie. Dzięki pomocy finansowej i psychologicznej, program umożliwia przejście przez trudny proces leczenia niepłodności z większą nadzieją na sukces. Dostępność nowoczesnych metod leczenia, takich jak in vitro, daje szansę na pokonanie problemów z płodnością i spełnienie marzeń o posiadaniu dziecka.

Więcej informacji na temat programu wsparcia in vitro można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Pacjent.gov.pl.