POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 15.04.2024


1. Czym jest Polityka prywatności? 


Korzystając z aplikacji iYoni powierzasz nam swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia i stylu życia. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy uzyskane od Ciebie dane, w celu dostarczenia Ci informacji i wsparcia w zakresie dbania o zdrowie, płodności, antykoncepcji, w czasie starań o ciążę i podczas leczenia niepłodności. 

Działając w obszarze nowych technologii, wiemy jak ważna jest odpowiednia ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. 

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut. 


1.1 Kto jest administratorem aplikacji mobilnej iYoni? 

Administratorem aplikacji jest LIFEBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16/1, 10-763 Olsztyn, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001079294; NIP 7393994164, REGON 527412861, o kapitale zakładowym w wysokości: 51 000,00 zł (czyli: my).


2. Dane osobowe 


2.1 Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

2.2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest LIFEBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16/1, 10-763 Olsztyn, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001079294; NIP 7393994164, REGON 527412861, o kapitale zakładowym w wysokości: 51 000,00 zł, telefon: + 48 696 706 587, e-mail: contact@iyoni.app

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:


3. Jak przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które nam podajesz? 


3.1 Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy? 

W naszej aplikacji oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne. 


3.1.1 cel: rejestracja i prowadzenie konta, w tym udostępnianie funkcjonalności dostępnych w koncie 

dane osobowe: adres e-mail, nazwa użytkownika 

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną 

czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta 


3.1.2 cel: zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi dostępu 

dane osobowe: adres e-mail, nazwa użytkownika 

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną 

czas przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń 


3.1.3 cel: monitorowanie cyklu miesiączkowego/cyklu w czasie stosowania antykoncepcji

dane osobowe: nazwa użytkownika, wiek, podawane dane dot. długości cyklu, krwawienia, przyjęcia lub nie leków

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną 

czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta 

3.1.4 cel: rejestrowanie symptomów płodności oraz objawów ze strony organizmu

dane osobowe: pomiary temperatury ciała, obserwacje dot. śluzu szyjkowego, dane dot. współżycia i popędu płciowego, wyniki testów owulacyjnych i USG ginekologicznego (opis), objawy ze strony organizmu, nastrój 

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych 

czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody 


3.1.5 cel: rejestrowanie codziennych aktywności 

dane osobowe: informacje dotyczące stosowanej przez Ciebie diety, parametry snu, wykonywanej aktywności fizycznej, stosowania używek 

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych 

czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody 


3.1.6 cel: uzupełnianie ankiet w celu oceny zdrowia/płodności/wyników badań/przygotowania się do wizyty recepturowej (wygenerowanie raportu)

dane osobowe: dane dot. Twojego zdrowia i trybu życia, historii leczenia, ciąż, chorób w rodzinie, czynników ryzyka dla płodności, przyjmowanych leków i suplementów, wyników badań 

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych 

czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody 


3.1.7 cel: współdzielenie informacji o cyklu, zdrowiu, płodności, nastroju, potrzebach,  wydarzeń z  kalendarza, wiadomości z partnerem – w ramach połączenia aplikacji

dane osobowe: dane dot. cyklu, szans na ciążę, przyjmowania antykoncepcji, nastroju, uzupełniane informacje dodatkowe, wiadomości tekstowe w czacie, wydarzenia z kalendarza 

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych 

czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody 


3.1.8 cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres IP 

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy 


3.1.9 cel: wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 

dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego nr karty płatniczej 

podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych 


3.1.10 cel: marketing bezpośredni usług własnych, w tym remarketing 

dane osobowe: dane podane w koncie, w szczególności Twoja nazwa użytkownika oraz Twoje zachowanie w aplikacji, np. kliknięcia 

podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych (w tym realizowanych przez podwykonawców), w tym remarketingu 

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 


3.1.11 cel: informowanie o projektach i produktach Parterów aplikacji, badaniach naukowych, wydarzeniach i kampaniach organizowanych przez strony trzecie (np. organizacje pacjenckie) 

dane osobowe: dane podane w koncie, w szczególności Twoja nazwa użytkownika oraz Twoje zachowanie w aplikacji, np. kliknięcia, dane umożliwiające profilowanie zainteresowań 

podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przekazywaniu istotnych informacji na temat współprac, inicjatyw i wydarzeń organizacji partnerskich 

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 


3.2 Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta). 3.3 Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, usługi analityczne oraz IT, a także usługi medyczne lub naukowe (w tym przypadku tylko za Twoją dodatkową zgodą na przekazanie danych i świadczenie usługi medycznej lub udział w badaniu naukowym). 


3.4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 

Na podstawie informacji, które uzupełniasz w koncie, w szczególności dotyczących Twoich wyników badań, stylu życia czy cyklu miesięcznego, odpowiedzi na pytania w ankietach dodatkowych będziemy wyświetlać Ci spersonalizowane rekomendacje. Rekomendacje zawierają informacje automatycznie dostosowane do Twoich potrzeb, uwzględniając wpisane przez Ciebie parametry i służą w zależności od wybranego w aplikacji celu m.in. poprawieniu Twojego zdrowia, dopasowania antykoncepcji, podniesienia szans na zajście w ciążę, wsparcia w leczeniu niepłodności lub podczas ciąży. Aplikacja analizuje dane uzupełnione przez Ciebie, a następnie w ramach rekomendacji wskazuje czynniki, które wpływają na Twoje zdrowie, płodność, antykoncepcję lub ciążę. 

Dodatkowo, na podstawie Twojego zachowania w Aplikacji, tj. zainteresowania usługami, historii kliknięć i przeglądanych treści dostosowujemy dla Ciebie przekaz edukacyjny, informacyjny lub marketingowy następnie wyświetlany Tobie w formie powiadomień push. 


3.5 Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej? 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej. Natomiast sklepy, z których możesz pobrać naszą Aplikację oraz które obsługują płatności w Aplikacji mogą przechowywać Twoje dane osobowe na serwerach znajdujących się w USA. W tym celu zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te podmioty. 

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU-USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).

W ramach transgranicznego przekazywania danych osobowych Apple stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polityka prywatności: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/ 

W celu korzystania z narzędzi Apple, Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG.

Dane osobowe dotyczące osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii są kontrolowane przez firmę Apple Distribution International Limited w Irlandii. Międzynarodowe przekazywanie przez Apple danych osobowych zebranych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii podlega standardowym klauzulom umownym. Międzynarodowe przesyłanie przez Apple danych osobowych zebranych w krajach uczestniczących we współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbywa się zgodnie z systemem APEC Transgranicznej ochrony prywatności (CBPR) i systemem rozpoznawania prywatności dla podmiotów przetwarzających (PRP) w zakresie przesyłania danych osobowych.


4. Jak przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkowników aplikacji w celu połączenia z aplikacją partnera


Nasza aplikacja mobilna umożliwia udostępnianie osobom wskazanym przez użytkownika informacji, które użytkownik uzupełnił w swoim koncie, za pośrednictwem połączenia dwóch aplikacji (użytkownika oraz partnera). W tym celu użytkownik za pośrednictwem oprogramowania łączy swoją aplikację z aplikacją osoby, której chce udostępniać wybrane przez siebie informacje w aplikacji tej osoby. W takich wypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe wskazanej innej osobie używającej naszej aplikacji. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, w aplikacji możesz w ustawieniach zdecydować w każdym momencie, które dane będą przekazane osobie używającej połączonej aplikacji oraz całkowicie zrezygnować z połączenia. 


5. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych 


Nasza Aplikacja  umożliwia:

 • zalogowanie do konta w sklepie za pomocą Twojego konta Google,

 • zalogowanie do konta w sklepie za pomocą Twojego konta Apple.

W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od serwisów dostarczających te funkcjonalności, tj.: Google, Apple. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.


5.1 Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Google, Apple przede wszystkim imię, nazwisko, nick , adres e-mail i wizerunek).

5.2 Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą:

 • z formularza rejestracji konta w iYoni, które samodzielnie podajesz

 • z serwisu Google, którego administratorem jest Google Ireland Ltd.,

 • z konta Apple, którego administratorem jest Apple Distribution International Limited.


5.3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy przetwarzane będą w następujących celach:


 1. Logowanie do konta w aplikacji

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail

podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w sklepie internetowym za pomocą Twojego profilu w serwisie Google

czas przechowywania danych: o momentu usunięcia konta w Aplikacji


 1. Logowanie do konta w sklepie za pomocą konta Google

dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek

podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w sklepie internetowym za pomocą Twojego profilu w serwisie Google

czas przechowywania danych: o momentu usunięcia konta w Aplikacji


 1. Logowanie do konta za pomocą konta Apple

dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek

podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do konta w sklepie internetowym za pomocą Twojego konta Apple

czas przechowywania danych: o momentu usunięcia konta w Aplikacji


6. Jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych? 


Na podstawie RODO masz prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO); 

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO); 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 

 • żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO) 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. 


6.1 Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@iyoni.app

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować pisząc do nas. 


6.2 Skarga do organu nadzorczego 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.