Młoda kobieta z telefonem komórkowym w ręce.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 07.12.2021

1. Czym jest Polityka prywatności?

Korzystając z aplikacji iYoni powierzasz nam swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia i stylu życia. Niniejsza Polityka wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy uzyskane od Ciebie dane w celu dostarczenia Ci informacji i wsparcia w zakresie dbania o płodność i starań o ciążę. Działając w obszarze nowych technologii, wiemy jak ważna jest odpowiednia ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

1.1 Kto jest administratorem aplikacji mobilnej iYoni?

Administratorem aplikacji mobilnej iYoni jest Katarzyna Goch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIFEBITE KATARZYNA GOCH, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16 lok. 1, 10-763 Olsztyn, NIP 6912282020, REGON 386045360 (czyli: my).

2. Dane osobowe

2.1 Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych
osobowych?

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Katarzyna Goch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIFEBITE KATARZYNA GOCH
ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16 lok. 1, 10-763 Olsztyn
e-mail: dane@lifebite.pl
W sprawie wszystkich kwestii związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej: dane@lifebite.pl

3. Jak przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które nam
podajesz

3.1 Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je
przetwarzamy?

W naszej aplikacji oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

3.1.1 cel: rejestracja i prowadzenie konta, w tym udostępnianie funkcjonalności
dostępnych w koncie

 • dane osobowe: Adres e-mail, nazwa użytkownika
 • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
 • czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta

3.1.2 cel: zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi dostępu

 • dane osobowe: adres e-mail, nazwa użytkownika
 • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
 • czas przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń

3.1.3 cel: monitorowanie cyklu miesiączkowego

 • dane osobowe: nazwa użytkownika, wiek
 • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
 • czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta

3.1.4 cel: rejestrowanie symptomów płodności

 • dane osobowe: pomiary temperatury ciała, obserwacje dot. śluzu szyjkowego, dane dot. współżycia i popędu płciowego, wyniki testów owulacyjnych i USG ginekologicznego (opis), objawy ze strony organizmu, nastrój
 • podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
 • czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody

3.1.5 cel: rejestrowanie codziennych aktywności

 • dane osobowe: informacje dotyczące stosowanej przez Ciebie diety, parametry snu, wykonywanej aktywności fizycznej, stosowania używek
 • podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
 • czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody

3.1.6 cel: uzupełnianie ankiet w celu oceny płodności

 • dane osobowe: dane dot. Twojego zdrowia i trybu życia, historii leczenia, ciąż, chorób w rodzinie, czynników ryzyka dla płodności, przyjmowanych leków i suplementów, wyników badań
 • podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych szczególnych
 • czas przechowywania danych: do chwili wycofania zgody

3.1.7 cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 • dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres IP
 • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
 • czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

3.1.8 cel: wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w
szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

 • dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego nr karty płatniczej
 • podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
 • czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

3.1.9 cel: marketing bezpośredni usług własnych, w tym remarketing

 • dane osobowe: dane podane w koncie, w szczególności Twoja nazwa użytkownika oraz Twoje zachowanie w aplikacji, np. kliknięcia
 • podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu
 • czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

3.2 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

3.3 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, usługi analityczne oraz IT.

3.4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Na podstawie informacji, które uzupełniasz w koncie, w szczególności dotyczących Twoich wyników badań, stylu życia czy cyklu miesięcznego będziemy wyświetlać Ci spersonalizowane rekomendacje. Rekomendacje zawierają informacje automatycznie dostosowane do Twoich potrzeb, uwzględniając wpisane przez Ciebie parametry i służą poprawieniu Twoich szans na zajście w ciążę. Aplikacja analizuje dane uzupełnione przez Ciebie, a następnie w ramach rekomendacji wskazuje czynniki, które wpływają na Twoje zdrowie i płodność. Dodatkowo, na podstawie Twojego zachowania w Aplikacji, tj. zainteresowania usługami, historii kliknięć i przeglądanych treści dostosowujemy dla Ciebie przekaz marketingowy następnie wyświetlany Tobie w formie powiadomień push.

3.5 Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub
do organizacji międzynarodowej?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej. Natomiast sklepy, z których możesz pobrać naszą Aplikację oraz które obsługują płatności w Aplikacji mogą przechowywać Twoje dane osobowe na serwerach znajdujących się w USA. W tym celu zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te podmioty. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1

4. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które
otrzymujemy od użytkowników aplikacji

Nasza aplikacja mobilna umożliwia udostępnianie osobom wskazanym przez użytkownika informacji, które użytkownik uzupełnił w swoim koncie, za pośrednictwem wiadomości SMS. W tym celu użytkownik podaje dane osoby, której chce udostępniać wybrane przez siebie informacje. W takich wypadkach otrzymujemy Twoje dane osobowe nie od Ciebie, a od użytkownika naszej aplikacji. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

4.1 Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
– dane kontaktowe (tj. dane osobowe podane przez użytkownika w celu wysyłania
Tobie powiadomień SMS).

4.2 Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od użytkownika naszej aplikacji mobilnej.

4.3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy od użytkownika naszej aplikacji przetwarzane będą w następujących celach:

4.3.1 cel: otrzymywanie powiadomień SMS

 • dane osobowe: nr telefonu
 • podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu Ci otrzymywania powiadomień SMS dotyczących informacji, które użytkownik aplikacji uzupełnił w swoim koncie
 • czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych bądź do momentu usunięcia konta przez użytkownika, który wskazał Twój numer telefonu w celu wysyłania powiadomień, bądź do usunięcia Twojego numeru z aplikacji przez tego użytkownika

4.4 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT.

4.5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.

4.6 Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do
organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.

5. Jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem
przez nas twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia
  zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21
  RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

5.1 Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@lifebite.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować pisząc do nas.

5.2 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj.